L O C U S – L A T U S

Miscellanea et Mirabilia

GERMANIA – Liber I,10

[10] Auspicia sortesque ut qui maxime observant: sortium consuetudo simplex. Virgam frugiferae arbori decisam in surculos amputant eosque notis quibusdam discretos super candidam vestem temere ac fortuito spargunt. Mox, si publice consultetur, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater familiae, precatus deos caelumque suspiciens ter singulos tollit, sublatos secundum impressam ante notam interpretatur. Si prohibuerunt, nulla de eadem re in eundem diem consultatio; sin permissum, auspiciorum adhuc fides exigitur. Et illud quidem etiam hic notum, avium voces volatusque interrogare; proprium gentis equorum quoque praesagia ac monitus experiri. Publice aluntur isdem nemoribus ac lucis, candidi et nullo mortali opere contacti; quos pressos sacro curru sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur hinnitusque ac fremitus observant. Nec ulli auspicio maior fides, non solum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes; se enim ministros deorum, illos conscios putant. Est et alia observatio auspiciorum, qua gravium bellorum eventus explorant. Eius gentis, cum qua bellum est, captivum quoquo modo interceptum cum electo popularium suorum, patriis quemque armis, committunt: victoria huius vel illius pro praeiudicio accipitur.

[10]  Si attengono come nessun altro ad auspici e sortilegi: la procedura è semplice. Tagliano in piccoli pezzi il rametto preso da un albero da frutto e dopo averli distinti con determinati simboli li spargono a casaccio sopra una veste candida. Quindi, il sacerdote della tribù, se il consulto è pubblico, o il capofamiglia, se privato, pregano gli dei levando lo sguardo al cielo e tirano per tre volte i bastoncini, così mescolati interpretano le incisioni tracciate in precedenza. Se il responso è negativo, per quel giorno non verrà tratto alcun altro consulto sul medesimo quesito. Se invece il responso è positivo, allora è richiesta anche la verifica degli auspici. Inoltre, sanno pure interpretare il volo ed il canto degli uccelli, ma anche trarre moniti e presagi dai loro cavalli. Questi sono allevati dalla collettività nei boschi e nelle foreste, mantenuti puri e per nulla contaminati dalle opere dei mortali. Il sacerdote, il re, o un capo clan, li aggiogano ad un cocchio sacro e ne studiano i nitriti ed il respiro. E nessun auspicio è tenuto più in considerazione di questo, non solo presso il popolo ma anche tra i notabili, i sacerdoti, i ministri dei culti che si considerano semplici interpreti. Esiste anche un altro tipo di vaticinio che utilizzano per prevedere l’esito delle guerre. Contrappongono un proprio guerriero ad un prigioniero, catturato in qualunque modo, del popolo contro la quale sono in guerra, ognuno armato con le armi tipiche della propria tribù, la vittoria dell’uno o dell’altro fornisce in anticipo l’esito del conflitto.

 

Annunci

giugno 10, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA – Liber I,9

[9] Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diebus humanis quoque hostiis litare fas habent. Herculem et Martem concessis animalibus placant. Pars Sueborum et Isidi sacrificat: unde causa et origo peregrino sacro, parum comperi, nisi quod signum ipsum in modum liburnae figuratum docet advectam religionem. Ceterum nec cohibere parietibus deos neque in ullam humani oris speciem adsimulare ex magnitudine caelestium arbitrantur: lucos ac nemora consecrant deorumque nominibus appellant secretum illud, quod sola reverentia vident.

[9]  Tra tutti gli dei nutrono massima devozione per Mercurio, al quale in certi giorni reputano lecito offrire anche sacrifici umani. Sono soliti placare Ercole e Marte con sacrifici di animali. Una parte dei Suebi sacrifica ad Iside: quale sia la causa e l’origine di questo culto straniero non mi è stato possibile appurare, se non per il fatto che essendo raffigurata la dea con la forma di una nave dimostra che si tratta di una religione importata. Per il resto, sono convinti che non si possa costringere gli dei a vivere rinchiusi tra pareti né che possano essere rappresentati in qualche forma umana, senza svilirne la grandezza celeste: consacrano boschi e foreste; chiamano col nome di dei, ciò che non comprendono e che alla loro sensibilità religiosa appare come divino.

 

giugno 10, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA – Liber I,8

 

[8] Memoriae proditur quasdam acies inclinatas iam et labantes a feminis restitutas constantia precum et obiectu pectorum et monstrata comminus captivitate, quam longe inpatientius feminarum suarum nomine timent, adeo ut efficacius obligentur animi civitatum, quibus inter obsides puellae quoque nobiles imperantur. Inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant, nec aut consilia earum aspernantur aut responsa neglegunt. Vidimus sub divo Vespasiano Veledam diu apud plerosque numinis loco habitam; sed et olim Albrunam et compluris alias venerati sunt, non adulatione nec tamquam facerent deas.

[8]  Si racconta che delle schiere in ritirata e già prossime allo sbando siano state riportate ai ranghi dalle preghiere delle donne, che opponevano loro il petto e mostravano la riduzione in schiavitù, cosa che temono molto più per le loro donne che per loro stessi, tanto che per stabilire patti efficaci con altre popolazioni, dispongono che tra gli ostaggi vi siano anche nobili fanciulle. Inoltre, ritengono che nelle donne vi sia qualcosa di sacro e persino di profetico, tanto che non disprezzano i loro consigli né rifiutano i loro responsi. Sotto il divo Vespasiano abbiamo visto Veleda essere considerata dai più come una sorta di divinità locale. In tempi più antichi veniva venerata Albruna e molte altre, non per adulazione né per farne delle dee.

 

  Veleda era una donna appartenente alla popolazione germanica dei Bructeri. Figura femminile carismatica e venerata, la sua persona era oggetto di un vero e proprio culto personale. Catturata dai Romani venne deportata a Roma, dove perse il suo status semi-divino. Probabilmente, lo stesso Tacito ebbe modo di conoscerla e ne parla nelle sue Historiae (Liber IV; 61-65. Liber V; 22-24).

 

giugno 10, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA – Liber I,7

[7]  Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera potestas, et duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt. Ceterum neque animadvertere neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, non quasi in poenam nec ducis iussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. Effigiesque et signa quaedam detracta lucis in proelium ferunt; quodque praecipuum fortitudinis incitamentum est, non casus, nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et propinquitates; et in proximo pignora, unde feminarum ululatus audiri, unde vagitus infantium. Hi cuique sanctissimi testes, hi maximi laudatores. Ad matres, ad coniuges vulnera ferunt; nec illae numerare aut exigere plagas pavent, cibosque et hortamina pugnantibus gestant.

[7]  Scelgono i re per la loro nobiltà d’animo ed i capi militari per il loro valore. Tuttavia ai re non viene concesso un potere arbitrario o senza limiti, mentre i capi esercitano il comando attraverso l’esempio piuttosto che con l’imposizione, guadagnandosi l’ammirazione specialmente se agiscono con prontezza, se si espongono e combattono in prima linea.
Inoltre, ad eccezione dei sacerdoti, non è permesso a nessuno impartire punizioni, né mettere in catene, né frustare chicchessia; questo avviene non perché non esistano pene o perché i comandanti non possano emettere ordini, bensì perché credono che a decidere sia la divinità che assiste i guerrieri. In battaglia portano effigi e stendardi che traggono dalle foreste; ciò che costituisce una straordinaria forma di incitamento al valore è dovuta al fatto che le turme ed i cunei non vengono costituiti a caso né assegnati a sorte, ma sono formati da familiari, da membri dello stesso clan; e a seguirli ci sono i parenti, in modo che possano sentire l’ululato delle donne ed i vagiti dei neonati. Questi sono considerati testimoni sacri e giudici supremi del loro valore. Portano i feriti alle madri ed alle mogli, che non si spaventano di contare e curare le ferite, mentre forniscono ai guerrieri cibo ed esortazioni.

 

giugno 10, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA – Liber I,6

[6]  Ne ferrum quidem superest, sicut ex genere telorum colligitur. Rari gladiis aut maioribus lanceis utuntur: hastas vel ipsorum vocabulo frameas gerunt angusto et brevi ferro, sed ita acri et ad usum habili, ut eodem telo, prout ratio poscit, vel comminus vel eminus pugnent. Et eques quidem scuto frameaque contentus est; pedites et missilia spargunt, pluraque singuli, atque in inmensum vibrant, nudi aut sagulo leves. Nulla cultus iactatio; scuta tantum lectissimis coloribus distinguunt. Paucis loricae, vix uni alterive cassis aut galea. Equi non forma, non velocitate conspicui. Sed nec variare gyros in morem nostrum docentur: in rectum aut uno flexu dextros agunt, ita coniuncto orbe, ut nemo posterior sit. In universum aestimanti plus penes peditem roboris; eoque mixti proeliantur, apta et congruente ad equestrem pugnam velocitate peditum, quos ex omni iuventute delectos ante aciem locant. Definitur et numerus; centeni ex singulis pagis sunt, idque ipsum inter suos vocantur, et quod primo numerus fuit, iam nomen et honor est. Acies per cuneos componitur. Cedere loco, dummodo rursus instes, consilii quam formidinis arbitrantur. Corpora suorum etiam in dubiis proeliis referunt. Scutum reliquisse praecipuum flagitium, nec aut sacris adesse aut concilium inire ignominioso fas; multique superstites bellorum infamiam laqueo finierunt.

[6]  Neppure il ferro abbonda, come si intuisce dalla tipologia delle armi. Sono in pochi a fare uso di spade e di lance lunghe: portano delle aste, che loro chiamano framee, con una punta in ferro stretta e corta, ma così affilata e funzionale all’uso che, a seconda della necessità pratica, possono impiegare la stessa arma sia nei combattimenti ravvicinati che in quelli a distanza. Anche l’armamento dei cavalieri è limitato ad uno scudo ed alla framea. I guerrieri appiedati scagliano giavellotti, e ognuno di loro ne scaglia in gran quantità e a grande distanza, nudi o coperti da una mantellina. Non ostentano alcuna eleganza. Tutt’al più fanno risaltare gli scudi, dipingendoli con colori vistosissimi. Pochi indossano corazze, pochissimi portano elmi di cuoio o metallo. I cavalli non si distinguono né per prestanza, né per velocità. E nemmeno sono addestrati ai volteggi come è invece nostro costume. Li fanno avanzare in linea retta, o con un’unica conversione sul lato destro, a ranghi così serrati in modo che nessuno rimanga indietro. In termini generali, è la fanteria a risultare più forte; perciò cavalieri e fanti combattono mescolati insieme, poiché una battaglia equestre è perfettamente funzionale alla velocità dei fanti, scelti fra tutta la gioventù e disposti in prima fila. Il numero è definito: un centinaio da ogni singoli villaggio, e “centena” vengono appunto chiamati. In tal modo, quello che prima era solo un numero diventa un nome e un riconoscimento. Le schiere sono divise in cunei. Cedere terreno, purché si contrattacchi, è considerato una forma di buonsenso piuttosto che di sbandamento. Portano indietro i corpo dei caduti anche nelle battaglie dall’esito incerto. Non c’è infamia peggiore dell’abbandonare lo scudo per la fuga. A coloro che sono disonorati non è concesso presiedere alle assemblee né ai riti sacri. E molti sopravvissuti posero fine alla loro infamia impiccandosi.

maggio 25, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA – Liber I,5

[5]  Terra etsi aliquanto specie differt, in universum tamen aut silvis horrida aut paludibus foeda, umidior qua Gallias, ventosior qua Noricum ac Pannoniam adspicit; satis ferax, frugiferarum arborum inpatiens, pecorum fecunda, sed plerumque improcera. Ne armentis quidem suus honor aut gloria frontis: numero gaudent, eaeque solae et gratissimae opes sunt. Argentum et aurum propitiine an irati dii negaverint dubito. Nec tamen adfirmaverim nullam Germaniae venam argentum aurumve gignere: quis enim scrutatus est? Possessione et usu haud perinde adficiuntur. Est videre apud illos argentea vasa, legatis et principibus eorum muneri data, non in alia vilitate quam quae humo finguntur; quamquam proximi ob usum commerciorum aurum et argentum in pretio habent formasque quasdam nostrae pecuniae adgnoscunt atque eligunt. Interiores simplicius et antiquius permutatione mercium utuntur. Pecuniam probant veterem et diu notam, serratos bigatosque. Argentum quoque magis quam aurum sequuntur, nulla adfectione animi, sed quia numerus argenteorum facilior usui est promiscua ac vilia mercantibus.

[5]  Proprio il territorio, alquanto variegato nell’aspetto, nel suo complesso è coperto di fetide paludi ed orride foreste, tuttavia è più umido nella parte rivolto verso le Gallie, più ventoso nelle zone prossime al Norico ed alla Pannonia. È abbastanza fertile ma inadatto alla coltivazione delle piante da frutto; è feconda di greggi, ma di taglia piccola. Nemmeno gli armenti sono particolarmente belli. Ciò che conta è la quantità, che costituisce l’unica ricchezza e anche la più gradita. Gli dei hanno negato loro l’argento e l’oro, e non so se questo sia un segno di benevolenza o di ira. E tuttavia non potrei affermare con certezza che nel suolo della Germania non vi siano vene aurifere o d’argento, in fondo chi se ne è mai accertato? Non per niente è assai diverso l’uso che ne fanno, insieme alla loro concezione di proprietà. Si possono vedere presso di loro vasi d’argento, dati in dono ad ambasciatori e principi, tenuti in considerazione non più di quanto lo siano quelli in terracotta. Quantunque le popolazioni più vicine ai nostri confini, abituati al commercio, attribuiscono all’oro ed all’argento il loro giusto valore, inoltre riconoscono ed apprezzano la qualità di certe nostre monete. Le tribù dell’interno invece ricorrono all’antico e semplice scambio delle merci. Apprezzano di più le monete di vecchio conio, a loro già note, soprattutto i bigati e quelle dal bordo dentellato. Ricercano l’argento molto più dell’oro, non per una predilezione particolare, semplicemente perché le monete in argento si prestano meglio al commercio dei beni di uso comune e di scarso valore.

 

maggio 25, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA – Liber I,4

[4]  Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem exstitisse arbitrantur. Unde habitus quoque corporum, tamquam in tanto hominum numero, idem omnibus: truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida: laboris atque operum non eadem patientia, minimeque sitim aestumque tolerare, frigora atque inediam caelo solove adsueverunt.

[4]  Io stesso concordo con le opinioni di coloro che ritengono i popoli della Germania non contaminati da nozze con le genti di altre nazioni e che invece la loro stirpe sia rimasta sostanzialmente identica a quella dei loro progenitori. Di conseguenza, il loro aspetto, seppur rapportato a così tante persone, è il medesimo per tutti: occhi truci e cerulei, capelli rossicci, corpi imponenti ed estremamente adatti al combattimento. Non mostrano interesse per le opere di ingegno ed i lavori complessi; non sopportano minimamente la sete ed il caldo, ma sono abituati al freddo ed alla fame, tipici del loro clima e del loro territorio.

 

maggio 25, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA – Liber I,3

[3] Fuisse apud eos et Herculem memorant, primumque omnium virorum fortium ituri in proelia canunt. Sunt illis haec quoque carmina, quorum relatu, quem barditum vocant, accendunt animos futuraeque pugnae fortunam ipso cantu augurantur. Terrent enim trepidantve, prout sonuit acies, nec tam vocis ille quam virtutis concentus videtur. Adfectatur praecipue asperitas soni et fractum murmur, obiectis ad os scutis, quo plenior et gravior vox repercussu intumescat. Ceterum et Ulixen quidam opinantur longo illo et fabuloso errore in hunc Oceanum delatum adisse Germaniae terras, Asciburgiumque, quod in ripa Rheni situm hodieque incolitur, ab illo constitutum nominatumque; aram quin etiam Ulixi consecratam, adiecto Laertae patris nomine, eodem loco olim repertam, monumentaque et tumulos quosdam Graecis litteris inscriptos in confinio Germaniae Raetiaeque adhuc exstare. Quae neque confirmare argumentis neque refellere in animo est: ex ingenio suo quisque demat vel addat fidem.

[3] Raccontano che Ercole abbia dimorato presso di loro e prima di entrare in combattimento lo celebrano come il più valoroso tra tutti i guerrieri. Ma esistono anche altri canti di guerra, caratterizzati da una declamazione particolare che chiamano ‘bardito’, con i quali esaltano gli animi prima della battaglia e si propiziano la buona sorte. Mettono paura e si spaventano anche, per quanto è grande il rimbombo prodotto lungo tutto lo schieramento, tanto da sembrare non un coro indistinto di voci ma un’espressione unanime di valore. Avvicinando gli scudi alla bocca, il suono diventa particolarmente aspro e stridulo il brusio, poiché col rimbombo la voce aumenta d’intensità facendosi più intensa e più cupa.
Alcuni sostengono che pure Ulisse sia giunto nelle terre germaniche, portato in questo Oceano dal suo lungo e favoloso peregrinare, e abbia fondato e dato il nome ad Asciburgio la quale è situata sulla riva del Reno ed è abitata ancora oggi; e inoltre che proprio in questo luogo in passato è stato ritrovato un altare consacrato ad Ulisse, in aggiunta al nome di suo padre Laerte, e che al confine tra la Germania e la Rezia tuttora esistono monumenti e tumuli con iscrizioni in caratteri greci. Queste sono cose che non ho in animo di confermare né di verificare: ciascuno può prestarvi fede o meno, a proprio piacimento.

aprile 19, 2010 Posted by | Germania - Liber I, TACITO | , , , , , , , , , , | Lascia un commento

GERMANIA

I Romani consideravano il coacervo di tribù semi-nomadi ed i popoli dell’Europa centro-settentrionale, appartenenti alla stessa famiglia linguistica di matrice indoeuropea, come un unico gruppo culturale al quale diedero un nome comune: Germani, distinguendoli nettamente dalle popolazioni celtiche della Gallia.
La presenza dei Germani è attestata a partire dalla tarda Età del Ferro quando costituirono numerosi gruppi culturali, spostandosi dalle loro sedi originarie nella Scandinavia meridionale e lungo le rive del Mare del Nord. Intorno alla metà del I secolo a.C. il greco Posidonio, diplomatico rodiese ed esploratore, attribuisce alle popolazioni germaniche dell’Europa continentale natura ed origini comuni, alla base di un grande agglomerato etnico suddiviso in gruppi autonomi tra di loro. Successivamente, Cesare (I secolo a.C.), Plinio il Vecchio e Tacito (seconda metà del I secolo d.C.) e quindi Claudio Tolomeo (II sec. d.C.) aggiungono informazioni preziose sulla ripartizione geografica dei gruppi che compongono il mondo germanico e sui loro costumi.
In riferimento alle testimonianze di questi autori, la storiografia moderna ha suddiviso i diversi popoli germanici in tre gruppi principali, distribuiti lungo una linea che dalla catena montuosa dei Sudeti sale verso il fiume Oder fino a raggiungere la penisola danese e le coste meridionali della Scandinavia:
 i Germani del Nord (Germani settentrionali), insediati nella Scandinavia e nello Jutland;
 i Germani dell’Est (Germani orientali), presenti oltre il fiume Elba fino alla Vistola.
 i Germani dell’Ovest (Germani occidentali), che occupano le terre tra i fiumi Reno, Weser e l’Elba.
Questa classificazione tradizionale non è stata pienamente rispecchiata dagli studi archeologici e linguistici, mettendo in evidenza una serie di aree culturali molto più complesse e differenziate nella collocazione geografica, pur mantenendo una sostanziale identità etnica con un complesso di credenze comuni e tradizioni orali.
Fin dal tempo delle spedizioni di Giulio Cesare, la separazione tra Germani occidentali ed orientali, faceva sì che ad essere conosciuti da Roma fossero soprattutto i popoli raggruppati tra le foci dell’Elba ed il Mare del Nord, oltre che lungo le rive del Reno.
Si trattava di un insieme di tribù relativamente mobili. Secondo l’opinione di Cesare, le migrazioni facevano parte del modo stesso di vita dei barbari, incapaci di assicurarsi diversamente la sussistenza, ma lo stesso generale e console romano riconosce che i motivi di questi movimenti erano più complessi e che tra di essi ricorreva spesso la necessità di sfuggire alla pressione di nemici esterni.
Fu dalle foreste dell’Europa settentrionale e dagli inospitali territori del Nord che queste popolazioni tribali, spinte dalla pressione derivante dal sovrappopolamento, a fronte di risorse scarse e limitate, iniziarono le loro peregrinazioni verso le più miti e fertili terre del sud, scontrandosi con i popoli celti delle Gallie, fino a raggiungere le aree sotto la sfera di influenza di Roma, venendo presto a cozzare con quest’ultima già nel II secolo a.C. 
Il loro rapporto con il mondo romano era complesso e si articolava attraverso una rete di vincoli diplomatici ed alleanze, intervallata da episodi di aperta ostilità e periodi di pace, con la ripresa degli scambi commerciali: schiavi, pellame, e l’ambitissimo mercato dell’ambra baltica. In cambio, i Germani ricevevano prodotti di lusso, vasellame pregiato ed oggetti in vetro per le elite aristocratico-guerriere e, soprattutto, armi di contrabbando. Economicamente le tribù germaniche erano agricole e vivevano per lo più allevando bestiame, concentrandosi in piccoli insediamenti semi-permanenti, villaggi e gruppi di fattorie, costituiti per lo più da gruppi parentali. Anche se le tribù germaniche erano chiamate “barbare” dai Romani, il termine serviva più che altro ad indicare le popolazioni  esterne all’Impero ed escluse dall’amministrazione romana.  Non si riferiva necessariamente a dei rozzi selvaggi, ma a popoli caratterizzati da valori e culture differenti. I confini dell’Impero erano flessibili, lungi dal costituire delle barriere invalicabili dalle frontiere rigidamente definite. Pertanto tra il mondo mediterraneo e quello germanico esistevano traffici considerevoli, ed i beni di buona fattura erano ricercati da ambo le parti. Le tribù transrenane erano abili nella lavorazione dei metalli e comprendevano anche bravi orafi, tanto che non sono rari i ritrovamenti di gioielli ed ornamenti vari: spille e fibbie decorate, ma anche bracciali e collane, anelli ed orecchini, usati indistintamente da entrambe i sessi.  Così come non era rara la cura personale; nelle torbiere sono stati ritrovati pettini, forbici.. persino rasoi e pinzette. Stile, scelta dei materiali, raffinatezza di lavorazione, abbigliamento e manifatture, la stessa acconciatura dei capelli,  variavano a livello regionale, distinguendosi per tribù. Il costume quotidiano era composto da una semplice tunica, calzoni lunghi fino alle caviglie, solitamente di lana come il mantello comunemente diffuso. Non mancavano gli indumenti realizzati in pelle ed in cuoio. La tintura e la tessitura del panno spesso denotava una certa cura ed abilità, specialmente nelle famiglie di rango più elevato, altrimenti la maggior parte degli indumenti il colore prevalente era il marrone scuro. La tunica, che poteva avere maniche corte o lunghe, arrivava alle ginocchia. Con la stagione fredda, al mantello (spesso in lana grezza) si aggiungevano pellicce non conciate. Il lino veniva indossato solo dai membri più ricchi della tribù. Invece, le calzature, realizzate in cuoio, avvolgevano totalmente il piede ed in genere avevano dei legacci che si annodavano intorno alla caviglia.
Alla pressione diplomatico-militare romana si aggiungevano elementi sempre nuovi, che contribuivano a ridisegnare la mappa degli insediamenti germanici, tramite un continuo rimescolamento etnico.
Più che ai popoli del Mare del Nord, l’interesse dei Romani era comunque rivolto a coloro che abitavano la riva destra del Reno ed ai lati della vasta depressione costituita dai bacini del Lippe e della Ruhr. Inevitabilmente, i popoli che qui vivevano, chiusi tra Suebi e Celti, erano particolarmente aggressivi.
Paradossalmente, data la loro fluidità e la vicinanza col mondo latino, erano anche i gruppi più permeabili alla romanizzazione ed agli influssi culturali esterni.
Lo stato di guerra permanente in un continuo attrito di forze contrapposte, la totale assenza di strutture organizzative complesse, il costante confronto militare con gli eserciti di Roma, col tempo condusse le varie comunità germaniche a costituire confederazioni tribali sempre più grandi e stabili (Alamanni; Franchi), formando una formidabile forza d’urto, che nel V secolo d.C. avrebbe finito col travolgere l’esangue mondo romano.
E proprio i Romani avranno della cosiddetta Germania sempre un’idea indefinita, legata alle testimonianze di pochi viaggiatori isolati (spesso mercanti), testimonianze di prigionieri di guerra, e rapporti militari stilati durante le varie spedizioni punitive oltre il Reno.
Attorno al 12 a.C. era particolarmente potente la confederazione dei Suebi, appartenenti al gruppo degli Herminones, in contatto con gli Ingvaeones (popolazioni frisone, stanziate lungo le coste del Mare del Nord) e con gli Istvaenos (i Cherusci, nell’Hannover occidentale). La tripartizione, a tutt’oggi comunemente accettata, viene elaborata per la prima volta dallo storico latino Publio Cornelio Tacito che, nel suo studio sull’origine dei popoli germanici (De origine et situ Germanorum), concentra la propria attenzione sulle tribù occidentali. Non foss’altro per motivi pratici: sono i popoli più prossimi alla frontiera renana dell’Impero e costituiscono l’opportunità per un interessante spunto monografico, carico di implicazioni morali, tanto care all’Autore.

De origine et situ Germanorum, scritto da Tacito intorno al 98 d.C. e meglio conosciuto come “Germania”, nel suo genere è un’opera unica nell’ambito della letteratura latina. Si tratta di una vera escursione etnografica, con tanto di indagine geografica, tra popolazioni irriducibilmente nemiche della cosiddetta Germania Magna.

La minaccia germanica è un tema sempre presente nella coscienza di Tacito e trascorre sui primi capitoli degli Annales: a Germanico, il giovane principe che comandava le legioni sul Reno nei primi anni dopo la disfatta di Teutoburgo (9 d.C.), Tacito fa pronunciare parole che riflettono il suo timore per quelle orde bellicose e feroci (Annales; II, 21): «Non c’è bisogno di prigionieri – dice il giovane ai legionari, incitandoli al massacro – solo lo sterminio di questa gente segnerà la fine delle guerre…» 
Nella descrizione del costume germanico, Tacito non nasconde una certa ammirazione per il loro valore, la fedeltà al capo, la castità delle donne, la sobrietà del vivere. Uno dei motivi che lo indussero a comporre l’opera fu anche fu anche l’intento di risvegliare le coscienze dell’Urbe e far intendere la gravità del pericolo. E nel costume povero e severo di quei popoli lo storico si propone di richiamare i suoi compatrioti, adagiati nella mollezza della grande città.

  (Lidia Storoni Mazzolani)

Tacito, tra gli scrittori antichi, è colui che più di ogni altro contribuisce a delineare un quadro più o meno completo sulla distribuzione territoriale delle singole tribù, fornendoci una certa conoscenza etnografica delle medesime, non sempre esatta ma comunque notevole, che ci permette di orientarci tra un’infinità di stirpi irrequiete, consegnandoci un contributo storico non indifferente e la maggior parte dei dati che oggi conosciamo.

aprile 17, 2010 Posted by | TACITO, X - BARBARI | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lascia un commento

TETRARCHIA (I)

LA NASCITA
DELLA
TETRARCHIA

Le Guerre di Diocleziano

 Alla fine del III° secolo d.C. l’Impero Romano è un gigante malato che agonizza sotto la pressione dei barbari, la crisi economica e le continue lotte intestine per il potere assoluto. Il Senato di Roma è un’inutile larva di ricchi latifondisti attaccati ai loro privilegi, mentre l’unica legittimazione al titolo imperiale risiede nel consenso dei soldati e nella forza delle armi. Per cinquant’anni la nomina degli imperatori è stata rimessa all’arbitrio degli eserciti: comandanti ambiziosi hanno usato le truppe per imporre la propria autorità sul territorio e sconfiggere i rivali. I continui scontri tra usurpatori, dissanguano le province e svuotano i presidi alle frontiere, lasciando i confini indifesi all’assalto dei barbari. Intere regioni dell’Impero, sentendosi abbandonate dal potere centrale, dichiarano la loro secessione.
L’imperatore Diocleziano (284-305d.C.), fermamente deciso a ristabilire il prestigio dell’autorità imperiale e a riformare la struttura stessa dello Stato, trasforma l’Impero in una spietata autocrazia militare. Il nuovo ordine pretende totale obbedienza; non ammette divisioni territoriali, né può tollerare altri usurpatori. Affinché la lontananza dell’Imperatore non sia più un pretesto per nuove insurrezioni, Diocleziano associa Massimiano, suo rozzo compagno d’arme, alla guida dello Stato conferendogli il rango dapprima di “Caesar” e successivamente di “Augustus” (287). In questo modo Diocleziano, con un valido collaboratore che supplisca alla sua assenza, pensa di garantire un rigido controllo amministrativo e militare in ogni distretto dell’Impero.

L’AVVENTO DI DIOCLEZIANO
Diocleziano (in realtà il suo vero nome è Diocles, dal suo villaggio dalmata di provenienza) è un ufficiale professionista, originario della regione illirica: inesauribile bacino di reclutamento per l’esercito tardo-imperiale.
Di origini modeste, si costruisce una solida carriera militare sotto gli imperatori illirici Probo ed Aureliano, fino a diventare comandante della Guardia a cavallo (protectores domestici) al servizio di Numeriano, imperatore associato insieme al fratello Carino.
Nel settembre del 284 d.C. Numeriano viene trovato cadavere nella sua lettiga, mentre è di ritorno con le sue armate dall’ennesima campagna di guerra contro i Persiani. Del delitto viene accusato Ario Apro, prefetto del pretorio, che viene immediatamente giustiziato per mano dello stesso Diocleziano, il quale è acclamato imperatore dai soldati (Calcedonia, 17 settembre del 284).
Quindi, il nuovo imperatore si muove contro Carino e comincia a risalire la frontiera danubiana, deciso a scalzare il suo rivale occidentale dal trono. Lo scontro avviene tra le città di Viminacium e Margus, nell’attuale Serbia, dove il fiume Morava confluisce nel Danubio.
Carino vince la battaglia, ma subito dopo viene assassinato dai suoi ufficiali che riconoscono in Diocleziano l’unico imperatore (estate del 285). La guerra tra i due pretendenti ha però sguarnito le frontiere balcaniche. Ad approfittarne sono i barbari, ed in particolare i Goti, che oltrepassano il confine per razziare i territori romani. Diocleziano trascorre il resto dell’anno 285 a ripristinare le guarnigioni di confine e spazzare via gli incursori, guadagnandosi il titolo di Germanicus Maximus, quindi si trasferisce a Nicomedia.
Il 1° Marzo del 286, Massimiano, generale di origine pannonica, è nominato “cesare” e subito inviato a ristabilire il controllo imperiale sulle province occidentali in preda al caos e prevenire nuove scissioni. In particolare, nella Gallia settentrionale si è costituito un movimento identitario, a carattere nazionale, che aspira all’indipendenza. Sono i “Bagaudi” (Bagaudes): bande armate costituite da gruppi di disertori e sbandati. Sembra che il termine, di origine celtica, significasse “combattenti” o forse “ribelli” e da esso deriverebbe la parola bretone “bagad” (banda). Animati da un forte risentimento anti-imperiale, al movimento si uniscono profughi in fuga dalle devastazioni dei barbari, contadini rovinati dalle invasioni ma perseguitati dagli esattori fiscali. Intorno al 280 d.C. i Bacaudi mettono in atto una violenta insurrezione contro il potere centrale, assumendo il controllo diretto di vaste aree nel nord della Gallia, tanto da costituire una sorta di stato autonomo, capace di battere moneta in proprio. Guidati da due abili capi, Eliano e Amando, per alcuni anni riescono a contrastare l’esercito imperiale con azioni di guerriglia.

CAMPAGNE DI GUERRA
Primavera del 286; Massimiano soffoca nel sangue le rivolte contadine nel nord della Gallia. Senza troppe difficoltà debella gli insorti, ma concede il perdono a quanti gli si sottomettono. Al contempo affida a Carausio, un alto ufficiale proveniente dalla Menapia (zona costiera tra il Reno e lo Schelda), il compito di proteggere le coste dell’Armorica e della Britannia meridionale. in qualità di “conte della costa sassone” (comes litoris saxonici) addetto alle difese costiere dell’isola, contro Franchi e Sassoni. 
21 Giugno del 286; Massimiano si trasferisce con l’esercito a Magonza, lungo il Reno, da dove dirige le operazioni di guerra contro i Burgundi e gli Alamanni, intercettando le loro incursioni.
Nel gennaio del 287, all’ennesima scorreria degli Alamanni, Massimiano scatena un’offensiva oltre confine devastando i territori germanici tra il Reno ed il Danubio, spingendo le sue rappresaglie contro i Franchi di re Gunnobaude che fa formale atto di sottomissione.
La permanente situazione di disordine lungo il Limes germanico, induce Diocleziano ad affiancare Massimiano nella cogestione del potere, nominandolo imperatore associato, col conferimento del titolo di augusto.
Nello stesso anno, Carausio, già ammiraglio della flotta imperiale in Britannia, riporta una serie di schiaccianti vittorie navali sui pirati che infestano la Manica. Ma Carausio gioca sporco: arruola come rematori e soldati i prigionieri e trattiene per sé il grosso del bottino di guerra, utilizzandolo per pagare i suoi mercenari. Il sospettoso Massimiano ordina la condanna a morte di Carausio che sfugge all’esecuzione e in risposta si autoproclama imperatore, rifugiandosi in Britannia con la sua flotta, pur mantenendo il controllo di alcune zone della Gallia. Oltre ad essere un eccellente stratega, Carausio si rivela anche un ottimo politico. I Britanni lo accolgono come un liberatore. I Galli lo preferiscono al brutale Massimiano. I Franchi smettono di molestare le frontiere, arruolandosi in massa nel suo esercito. I Caledoni della lontana Scozia intrattengono relazioni amichevoli con l’usurpatore. Nel frattempo, Carausio riforma la moneta e militarmente respinge le incursioni dei pirati e dello stesso esercito regolare di Massimiano che è costretto a riconoscerne, di fatto, il dominio.
In realtà, Diocleziano e Massimiano preferiscono concentrare i loro sforzi militari per rinsaldare le frontiere con una serie di rapide campagne di guerra contro i nemici esterni.
Nel 289 d.C. Diocleziano respinge i Sarmati, lungo il basso Danubio, ma nel febbraio 290 è costretto a trasferirsi in Siria per proteggere la provincia dai Saraceni, una tribù araba del Sinai. Quindi si trasferisce nuovamente in Europa, per ispezionare le fortificazioni sul Danubio, e nel gennaio del 291 si incontra con Massimiano a Milano, dove probabilmente prende corpo la grande riforma amministrativa fondata su una collegialità condivisa della cariche.
Nel 290-292 le operazioni di guerra in Occidente vengono portate avanti dal prefetto del pretorio, Costanzo, oltre il Chersoneso tracico contro le popolazioni sarmatiche del Bosforo.
Nel 293 d.C. l’imperatore Diocleziano, intenzionato ad assicurare una continuità al suo governo ed una successione indolore, allarga ulteriormente la condivisione del potere: è la Tetrarchia, il “governo dei quattro”. L’Augusto Diocleziano assume il controllo dell’Est, associando come “Cesare” e suo successore Galerio, a cui è demandata la difesa e il comando dell’intera regione balcanica; l’Augusto Massimiano controlla le province dell’Ovest, mentre al suo “Cesare” Costanzo Cloro vengono affidate le Gallie e la Britannia. Il dominio di Costanzo però è più nominale che altro, poiché Carausio regna stabilmente in Britannia ed ha annesso una parte della Gallia al suo impero secessionista.
Nel 294, per prima cosa, Costanzo riconquista l’importante porto gallico di Bononia (Boulogne sur Mer, in Francia), privando la flotta ribelle di una base fondamentale. Carausio viene assassinato e sostituito da Allecto, suo tesoriere e ministro delle finanze, mentre Costanzo ritarda l’invasione per ben due anni, dedicandosi al sistematico sterminio di tutti i sostenitori di Allecto sul continente.

Il 296 d.C. è l’anno della resa dei conti: finalmente pronto, Costanzo salpa alla riconquista dell’isola ribelle, seguito da una seconda flotta al comando di Giulio Asclepiodoto, prefetto del pretorio. Paradossalmente, le navi si perdono nella nebbia, sfuggendo all’intercettazione della marina di Allecto. La missione sembra destinata ad un fiasco colossale: la squadra navale di Asclepiodoto, sbaglia completamente rotta ed approda in un punto imprecisato dell’Hampshire, scoprendo però di essere alle spalle degli avversari. La flotta di Costanzo si divide in altri due tronconi: il primo imbocca il Tamigi, ritrovandosi direttamente a Londra; il secondo con Costanzo sbarca nei pressi di Dover, nel Kent. Allecto è colto totalmente di sorpresa e corre contro Asclepiodoto, lasciando sguarnita la costa del Kent, dove intanto è arrivato Costanzo. Accerchiato da ogni parte, Allecto troverà la morte.

Lungo la frontiera danubiana, il cesare Galerio è invece impegnato per tutta l’area danubiana. Nel 294contro i Goti; nel 295-296 in Pannonia contro Carpi e Marcomanni; Bastarni in Dacia.
Nello stesso periodo (295-297), Diocleziano è in Egitto per schiacciare la rivolta del governatore Lucio Elpidio Achilleo che si è auto-proclamato imperatore. I ribelli si trincerano dentro la città di Alessandria, che viene stretta in un assedio per terra e per mare. Dopo 8 mesi la città capitola e l’Egitto è suddiviso in tre province. L’alto corso del Nilo, ai confini con la Nubia, viene evacuato. La regione del Dodecasceno viene affidata ai Noba, una popolazione di origine nubiana, foederata a contenimento delle incursioni dei Blemmi.

Dal 297 al 298, anche Massimiano è in Africa, impegnato nella Mauretania Tingetana, contro i Baquati, e quindi in Numidia contro i Quinquegetani. Non si esclude che i due imperatori si siano poi incontrati a Cartagine.
Approfittando della rivolta egizia e dell’assenza dei tetrarchi. impegnati sui più svariati fronti di guerra, nel 297 d.C. passano al contrattacco pure i Sassanidi di re Narsete (Narses), che approfittano della situazione invadendo la Siria. Gallerio muove in fretta e furia dalla Moesia, con forze insufficienti, attraversa l’Eufrate e viene sconfitto a Nicephorium Callinicum, nei pressi di Carre. Fatto tesoro della sconfitta, Galerio fa affluire rinforzi dall’Europa e dall’Egitto. In autunno, attacca l’Armenia riportando una vittoria schiacciante forse nell’alta valle dell’Araxe, presso la moderna Erzerum. Le forze persiane vengono sbaragliate, il bottino è enorme, e la stessa famiglia reale viene fatta prigioniera. Galerio continua la sua offensiva in Mesopotamia, spingendosi in profondità nel territorio persiano, occupando Nisibi e la stessa capitale Ctesifonte.
Nel 298 viene stipulato il trattato di pace, col quale viene garantito ai romani il protettorato sul regno caucasico di Iberia e sull’Armenia (allargata con 5 satrapie) in cambio alla restituzione dell’harem di Narsete. Subito vengono intrapresi imponenti lavori di fortificazione lungo il nuovo confine, mentre in onore di Galerio viene eretto un arco di trionfo a Tessalonica.
In occidente, Massimiano reprime la rivolta dei Carpi (298 d.C.), che si sono nuovamente sollevati dopo la partenza di Galerio, mentre il cesare Costanzo Cloro è nuovamente impegnato in Gallia contro Alemanni e Franchi, tra Autun (Augustodunum) e Trier (Treveri), ottenendo nuovi successi militari e rinsaldando il potere imperiale in Gallia.

All’inizio del IV secolo, con uno sforzo immane, un impero che sembrava sull’orlo della dissoluzione è di nuovo riunito sotto un saldo (in apparenza) controllo politico e militare. Tuttavia, è una costruzione effimera, perché le precauzioni prese da Diocleziano, per assicurare una pacifica successione, franeranno come un fragile castello di carte. Dieci anni dopo la prima vittoria di Costanzo in Britannia, suo figlio Costantino sarà acclamato “augusto” dalle truppe dell’isola, sconvolgendo l’ordine imposto da Diocleziano…

aprile 9, 2010 Posted by | X - TETRARCHIA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lascia un commento